филтри ˆ

Fištrović Collection

Местоположение

Езици

  • Английски

Име на колекцията

  • Fištrović Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • публикации: 1000-

Участник/ци в събирането

  • Sabolović-Krajina, Dijana

Географски обхват

  • диаспора

Дата на създаване

  • 2002

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Подкрепящи

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

  • 1) Sabolović-Krajina, Dijana, editor. 2010. Knjižnice i čitaonice grada Koprivnice: 1650.-2010.: spomenica Knjižnice i čitaonice "Fran Galović". Koprivnica: Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Bencetić, Lidija

Списък библиография

1) Sabolović-Krajina, Dijana, editor. 2010. Knjižnice i čitaonice grada Koprivnice: 1650.-2010.: spomenica Knjižnice i čitaonice "Fran Galović". Koprivnica: Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"
2) Sabolović-Krajina, Dijana, email message to Lidija Bencetić, November 14, 2017.

Sabolović-Krajina, Dijana, interview by Bencetić, Lidija , October 24, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 14:25:36