филтри ˆ

Zhelyazkova, Binka Dimitrova 

Местоположение

Място на раждане

  • Svilengrad, Bulgaria

Дата на раждане

  • 1923

Дата на смърт

  • 2011

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Братоева-Даракчиева, Ингеборг 2013. Българско игрално кино: от Калин Орелът до Мисия „Лондон“. София: ИИИзк – БАН.

Статулов, Деян 2014. Идеологическата цензура в българското игрално кино (1948 – 1989). Механизми на функциониране. Дис. ИИИзк – БАН.

Христова, Наталия 2015. Българският случай: Култура, власт и интелигенция 1944 – 1989 г. София: Нов български университет.

Станимирова, Неда 2012. Кинопроцесът – „замразен временно“. Български игрални филми 1950-1970 в документи, спомени, анализи. София: Логис.

Янакиев, Александър 2003. Cinema.bg. София: Титра.

Станимирова-Крънзова, Неда 2013. Спомен за Бинка Желязкова. - Дума, бр. 159, 12 юли 2013. http://www.duma.bg/node/58195

Гарболевски, Евгения 2011. Четири шедьовъра на българското кино. - Електронно списание LiterNet, 21.07.2011, № 7 (140). http://liternet.bg/publish26/evgenia-garbolevski/bylgarsko-kino.htm (17.08.2017)

Христова, Наталия 2007. Българските интелектуалци през втората половина на ХХ век. Монд дипломатик. 02 февруари. http://bg.mondediplo.com/article142.html (17.08.2017)

Янакиев, Александър (Ред.) 2000. Енциклопедия Българско кино. София: Титра.

Станимирова, Неда 1984. Български кинорежисьори. София: Наука и изкуство.

Христова, Наталия 2005. Специфика на българското „дисидентство“. Пловдив:  Летера.

Друмева, Маргарита 2015. Неравнодушните филми на Бинка Желязкова. - Сп. Свет, бр. 7, 12.07.2015. https://www.svet.bg/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BA/ (17.08.2017)

Гарболевски, Евгения 2011. Тихи революции: Метаистория, репресия и бунт през 60-те години на 20. век. София: ИК “Светулка”.

2017-12-06 17:04:11