филтри ˆ

Държавна агенция 'Архиви', Република България

Logo Archives State Agency, R Bulgaria

Местоположение

Дата на създаване

  • 1951

Акроним (ако има)

  • ДАА (Държавна агенция "Архиви")

Вид организация

  • Archive
  • Library

Операционен тип

  • Government/State organisation

Събрал материали за

2018-09-04 08:24:12