филтри ˆ

Zhelyu Zhelev Collection

A part of the archival units of the Zhelyu Zhelev collection fond, CSA, F. 1512.

Местоположение

Езици

 • Албански
 • Английски
 • Български
 • Гръцки
 • Испански
 • Италиански
 • Немски
 • Полски
 • Португалски
 • Руски
 • Словашки
 • Сръбски
 • Турски
 • Украински
 • Унгарски
 • Френски
 • Хърватски
 • Чешки

Име на колекцията

 • Фонд 1512 - Желев, Желю Митев (1935–2015) 

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 500-999
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 500-999
 • снимки: 10-99

Участник/ци в събирането

 • Zheleva, Stanka Zheleva

Географски обхват

 • международен
 • национален

Основател

Дата на създаване

 • 1997

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

 • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Знеполски, Ивайло. Как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие. I-II. София: ИИБМ, Сиела, 2016 г.

2018-11-12 12:28:58