филтри ˆ

Art Collections at the Museum of Czech Literature

The Art Collections of the Museum of Czech Literature contain works of art connected with the literary field (illustrations, visual works by writers, graphics, etc.). The collection has been built from inheritances; a number of works by officially non-approved artists from the period before 1989 are present here.

Местоположение

Езици

 • Словашки
 • Чешки

Име на колекцията

 • Art Collections of the Museum of Czech Literature

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • графика: 100-499
 • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 10-99
 • картини: 100-499
 • публикации: 100-499
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 100-499
 • снимки: 10-99

Оператор(и)

Собственик/ци

Основател

Дата на създаване

 • 1952

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Lomová, Johana

Списък библиография

Hauser, Jakub. 2016. “Čekání na příběhy.” Art+Antiques 15, No. 2 (February 2016): 44-49.

“Památník národního písemnictví a jeho sbírky”. Accessed September 10, 2016. http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna92/0902134.htm

“Památník národního písemnictví”. Accessed September 10, 2016. http://artycok.tv/lang/cs-cz/online-exhibition/noz-pamatnik-narodniho-pisemnictvinjme-museum-czech-literature

Hamanová, Růžena, and Zdeněk Freisleben. 2013. Památník národního písemnictví 1953-2013 = The Museum of Czech literature 1953-2013 = Das Museum der tschechischen Literatur 1953-2013. Praha: Památník národního písemnictví.

Hauser, Jakub , interview by Lomová, Johana , September 08, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 13:42:35