филтри ˆ

Hristo Damyanov Ognyanov Collection

Местоположение

Езици

 • Български
 • Италиански
 • Немски

Име на колекцията

 • Фонд "Христо Дамянов Огнянов"

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 500-999
 • снимки: 10-99

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 1997

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

 • Ognyanov, Hristo: Sreshti prez godinite. Spomeni i razgovori [Meetings over the Years. Memories and Conversations]. Sofia: IK "Gutenberg", 2002.

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Kiryakov, Boyko. Hristo Ognyanov. Biografia [Hristo Ognyanov. Biography]. Sofia: IK Gutenberg, 1999.

Киряков, Бойко. Христо Огнянов. Биография. София: ИК "Гутенберг", 1999.

Ognyanov, Hristo. Sreshti prez godinite. Spomeni i razgovori [Meetings over the Years. Memories and Conversations]. Sofia: Gutenberg, 2002.

Огнянов, Христо. Срещи през годините. Спомени и разговори. София: Изд. "Гутенберг", 2002.

Kiryakov, Boyko, interview by Kasabova, Anelia Dr., May 06, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-10-25 09:24:08