филтри ˆ

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség iratai

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Испански
 • Немски
 • Унгарски
 • Френски

Име на колекцията

 • Records of the Hungarian Scout Association in Exteris

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 100-499
 • публикации: 100-499
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
 • снимки: 100-499

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • регионален

Основател

Дата на създаване

 • 1946

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Nóvé, Béla

Списък библиография

Marosvári, Attila, interview by Nóvé, Béla, December 15, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 18:49:28