филтри ˆ

Only the Forbidden Newspapers Will be Remembered

Photo of some of the banned newspapers and Samizdat Journals

Местоположение

Езици

  • Български

Име на колекцията

  • "В историята остават само забранените вестници!" (Стефан Продев)

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • правна и / или финансова документация: 10-99
  • публикации: 1000-

Участник/ци в събирането

Дата на създаване

  • 2016

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Панайотов, Филип 1999. България 20 век. Алманах. София: Труд.

Чипев, Константин 2003: Книги и процеси. В: Критика, 3-4, 2003, 79-82.

Бенбасат, Алберт 2005. Цензурата върху книгата. В: Литернет, 19.03.2005 - http://liternet.bg/publish14/a_benbasat/cenzurata.htm

Чичовска, Весела 1991. Главлит (1952-1956). Изграждане на единна цензурна система в България. В: Исторически преглед, 10, 1991, 38-69.

Пенелков, Илко 2007. Цензурата върху книгите в България 1944 – 1956. Дисертация. СУ „Св. Климент Охридски“.

Дееничина, Мария 2004: Институции на скритата цензура в България (1956-1989). В: Годишник на Софийския университет (ФЖМК). Т. 11. София, 2004.

Карадачка-Симеонова, Юлия, Karadachka-Simeonova, Yulia, interview by Kasabova, Anelia Dr., January 31, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Янакиева, Елена, Yanakieva, Elena, interview by Kasabova, Anelia Dr., June 06, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-10-25 09:21:57